Cégtörténet

A REPÉT Környezetvédelmi, Vegyipari Termelő, Szolgáltató Kft. 1996. január 1-én alakult.
Kezdetben a fő tevékenységi kör a használt oldószerek, veszélyes hulladékok regenerálása, hulladékártalmatlanítási és hasznosítási technológiák kidolgozása, biofermentáció, valamint talajtisztítás volt.

Napjainkban tevékenységünk a környezetvédelmi szakmán belül igen szerteágazó és sokrétű, a környezetvédelmi tervezés és a kivitelezés területén egyaránt dolgozunk. Tervező kollégáink környezetföldtani vizsgálatokat, tényfeltárási dokumentumentációkat készítenek és környezeti kármentesítési munkálatokat végeznek. Kivitelezői csapatunk hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi és egyéb építőipari projektekben vesz részt.

“A természet varázsát ontja bőven.
A fűben, a virágban és a kőben.
Ó nincs a földön oly silány anyag,
Mely így vagy úgy ne szolgálná javad;
De nincs oly jó, melyben ne volna vész,
Ha balga módra véle visszaélsz!”

-William Shakespeare-

Új MagyarországProjekt neve: A vállalkozás technológiai fejlesztése érdekében 1 db Doppstadt SM620 típusú mobil dobrosta beszerzése, munkavállalók továbbképzése, marketing eszközök kialakítása és tanácsadás igénybevétele

Kedvezményezett: REPÉT Környezetvédelmi, Vegyipari Termelő, Szolgáltató Kft., Székhely: 1143 Budapest, Ilka utca 2-4. fsz. 1., Fióktelep: 8105 Pétfürdő, Gyártelep

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt., 1139 Budapest, Váci út 83., www.magzrt.hu

Irányító hatóság: NFÜ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága

Az EU és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 16.517.254 Ft

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ)
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (NFGM)
Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (MAG)